7. shaping versus luring

01.12.2020

V moderních kynologických sportech vzrostla v poslední době obliba používání anglických výrazů. Může to vzbudit dojem, že čím více jich člověk ovládá, tím zkušenější v dané oblasti je. Používání anglických výrazů je však dáno spíše rychlým rozvojem daného sportu, na který čeština nedokáže dostatečně rychle reagovat. Ani klikr-trénink není výjimkou a i zde lidé raději přejímají anglické termíny než aby vymýšleli jejich českou variantu.

Shaping a luring jsou asi dva nejčastější anglické termíny, na které při klikr-tréninku narazíme. Jedná se o způsob nácviku daného prvku.

SHAPING (v překladu znamená "tvarování")
Jedná se o postup, kdy psa necháváme, aby na námi požadované chování přišel postupně sám, my mu jen pomáháme označit, co dělá správně a jakým směrem se má jeho aktivita ubírat. Požadovaný cvik tak vlastně tvarujeme od prvních hrubých náznaků až po konečné detaily.
Ukažme si to na příkladu, kdy chceme psa naučit obíhat daný předmět, např. strom (nebo hůlku, bočnici od skokové překážky, zástěnu - podle toho, jaké disciplíně se věnujeme). Najdeme si samostatně stojící strom, z jeho okolí odklidíme všechny klacíky, hračky a další předměty, které by mohly odpoutávat pejskovu pozornost. Sedneme si cca 1m od stromu a čekáme. Pes, který ví, že klikr v naší ruce znamená "musím něco vymyslet", se začne rozhlížet a zkoušet. Možná nejdříve vyzkouší již známé cviky - na to nereagujeme. Pokud se začne rozhlížet, musíme odkliknout (a samozřejmě odměnit) moment, kdy se v jeho zorném poli objeví "náš" strom. Tím ho upozorníme, na co se má soustředit. Vyrazí-li pejsek strom prozkoumat, opět klik+odměna. Někteří psi strom očichají, jiní na něj začnou dávat packy, další ho budou okousávat, takže je důležité se soustředit a odkliknout chování, které psa posune dál, např. nakouknutí za strom. Po celou dobu nic neříkáme, pouze klikáme a odměňujeme, případně po kliknutí (než si pes dojde pro odměnu) psa slovně pochválíme. Psovi pomáháme pouze naším pohledem upřeným na strom. Může to vypadat komicky, ale funguje to. Dostane-li se pes za strom, většinou už ho obejde bez problémů sám. Váhá-li, je třeba kliknout za jakýkoliv náznak správným směrem - natažení hlavy, nakročení. Zvládne-li pes strom obejít, je jen na nás, jak budeme tento cvik dále rozvíjet.

Výhody shapingu
Pes sám přijde na to, co po něm chceme, a ví přesně, za co je v danou chvíli odměňován. Cviku tak lépe porozumí a lépe si ho pamatuje. Tím pádem je schopen ho vykonávat velmi brzy i za stížených podmínek (z větší vzdálenosti, v rušivém prostředí, dále od psovoda).

Nevýhody shapingu
Je potřeba velké soustředění k odkliknutí správného momentu. Čím složitější cvik po psu vyžadujeme, tím větší postřeh musíme mít. Jakýkoliv špatný klik může psa znejistit nebo odměnit něco, co po něm zrovna nepožadujeme.
Při nácviku velmi obtížných prvků je pro psa často těžké přijít na to, co má zrovna dělat.

LURING (v překladu znamená "lákání, vábení")
Ukazujeme-li při nácviku požadovaného prvku pejskovi rukou, ve které máme pamlsek, a chceme-li, aby tuto ruku následoval, jedná se o luring. V praxi to znamená, že při nácviku obíhání předmětu (viz. výše) nebudeme sedět a čekat, ale naopak budeme pejskovi pomáhat. Jdeme s ním ke stromu a rukou s pamlskem mu jdeme kolem stromu naproti. Jakmile pes ruku následuje a strom obejde, klikneme a odměnu, do té doby schovanou v ruce, mu okamžitě dáme.
Ruku s pamlskem může nahradit i target (dotykový terčík), případně hůlka, jejíž konec pes následuje. Dokonce existuje i hůlka zvaná Click-Stick, která je teleskopická a v jejímž držadle je zabudován klikr - můžete tedy obojí lehce ovládat jednou rukou a psa vést i na větší vzdálenost od těla.

Výhody luringu
Hlavní výhodou oproti shapingu je to, že pes dělá celý cvik hned od začátku. Při nácviku velmi těžkých prvků (např. pro dogdancing) pejskovi můžeme hodně pomoci dostat se do správné pozice, která pro něj není zcela přirozená (např. chůze po předních nohou).

Nevýhody luringu
Pes se příliš soustředí na pamlsek a nemusí si uvědomit, za co mu vlastně klikáme. Pokud ho navedeme zadníma nohama na target a klikneme, pes nemusí target vůbec zaregistrovat a může si myslet, že je odměňován za pozorování naší ruky. Je třeba tedy luring postupně odstraňovat, aby si uvědomil, za co si vyslouží klik + odměnu.

KDY SHAPING A KDY LURING?
Odpověď na tuto otázku je velmi individuální a závisí hlavně na pejskovi. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že citlivější psi lépe pracují a soustředí se při shapingu, velmi rychle reagují a dokáží být i značně vynalézaví, což je pro shaping nezbytné. Naopak pokud máme psa, který raději jedná než přemýšlí a při shapingu sedí a kouká na nás (případně štěká), u takového půjde výcvik rychleji luringem.
Jak už jsem psala výše, záleží i na cviku, který zrovna pejska učíme. Obě metody můžeme samozřejmě kombinovat, u složitějších či kombinovaných prvků se tomu pravděpodobně ani nevyhneme.Může vám připadat, že klikr-trénink je věda. Není tomu tak. Vědu z toho dělají jenom sami lidé, kteří se někdy až příliš ponoří do teorie. Přitom to chce jen trochu cviku, správný odhad, cit pro trénink a dostatek času a uvidíte, že klikat je především zábava :-) Tak se dobře bavte.


zdroj: https://www.bestmudi.estranky.cz

tyto stránky pro nás našla Ivanka - panička Tarinky.

Protože je to opravdu velmi dobře srozumitelné, dovoluji si použít texty zde pro Vás.