Kliknutím na bod na mapě 

si naplánujte cestu:

louka v Růžové
GPS: 50.8319944N, 14.3027783E

Do zákazu vjezdu je možné zajet (mám povolení). Parkování zde je možné výhradně k účelu socializačních setkávání. Mějte na paměti, že jsme v chráněné krajinné oblasti a na soukromém pozemku. Tedy zůstávejte auty výhradně na zpevněném. Nezajíždějte do trávy, nerozšiřujte cestu parkováním. Striktně dodržujte pořádek. Važme si tohoto kouzelné místa a chovejme se k němu s respektem. Nenechávejme žádný nepořádek. I nedopalek z cigarety je nežádoucí !!! 

zahrada v Děčíně:
Fibichova 601/28, Děčín VI - Letná


útulek v Děčíně
Pod Chlumem 408, Děčín III - Staré Město


.