tip na logickou hru

30.11.2020

...s vaším psem.

Jestliže se svému psu dostatečně a pravidelně věnujete, pak nejenže upevňujete jeho důvěru ve vás a vzájemný vztah, ale kromě toho mu vštípíte, jak se dál učit novým věcem. A to je úžasný dlouhodobý efekt.

Časem se totiž tento proces výuky ještě zlepšuje. Čím více toho psa naučíte - samozřejmě za předpokladu, že je to bez nátlaku, ale zato s radostí a pochvalami - tím lehčeji zvládá další a další úkoly. Při hře popsané níže si pes procvičuje paměť, kombinační schopnosti. Dbejte na to, aby po hře následoval dlouhý odpočinek paměti - třeba krátká hra na přetahovanou. Nebo ho nechte pořádně vydovádět s oblíbenou hračkou. To si vaše "chytrá hlavička" jistě zaslouží. V žádném případě neztrácejte trpělivost, když si s "hlavolamem" hned neporadí. Psi stejně jako lidé oplývají různou inteligencí. Někteří to zvládnou hned, jiným to bude chvíli trvat.

Najdi správnou věc

Co procvičujeme: Při této hře se prohlubuje hlavně kombinační myšlení, šikovnost a koncentrace psa.

Co potřebujeme: Několik různých hraček, které pes zná podle názvu, eventuálně klikr.

Tuto úžasnou hru si mohou vychutnat nejen všichni zúčastnění, ale i přihlížející. Pes se během krátkého výcviku naučí jako skutečný odborník přinést přesně tu hračkou, kterou po něm požadujete.

Nazvěte hračky jménem

Aby mohl pes splnit váš úkol, musí nejprve jednotlivé hračky rozeznat podle jména, např. balonek, uzel, provaz, kost, králík, medvídek apod. To ho naučíte, když před něj hračku položíte a krátce před tím, než se jí dotkne čenichem, vyslovíte její jméno. Toto cvičení můžete také trénovat pomocí klikru. Později s ním trénujte, aby jmenovanou hračku přinesl a nezapomeňte kliknout nebo ho náležitě pochválit, když ji před vás položí. A za to mu samozřejmě náleží odměna. U psů, kteří neradi nosí nějaké věci, stačí, když se požadované hračky dotknout. Většina psů se tímto způsobem velmi rychle naučí rozeznávat hračky podle jména.

Správná trefa

Je ale pes skutečně schopný jednotlivé hračky vzájemně od sebe rozlišit? Vyzkoušejte si to: Položte před něj do určité vzdálenosti dvě hračky, které zná podle jména. Vyzvěte ho, aby vám přinesl určitou hračku, např. "Přines balonek!". Běží-li na první pokus přímo k balonku a přinese vám ho, buď je to "pes štěstěny" a trefil se napoprvé, nebo máte doma psího génia - a buďte rádi, že máte takového psa!

Pokud se to napoprvé nevydaří a pes přinese jinou hračku, nekárejte a netrestejte ho, ale nic neříkejte a položte hračky před něj znovu. Na druhý pokus ho vyzvěte, aby přinesl "balonek". Jakmile se k němu skutečně rozeběhne a přinese vám ho, ihned klikněte a radostně ho pochvalte. A kromě toho dostane přirozeně i odměnu. Ale pozor, nechtějte po něm příliš. Jeden úspěšný pokus je pro začátek dostačující. Neprovádějte toto cvičení příliš často, jednou dvakrát za procházku stačí. Postupem času můžete pomalu zvyšovat počet hraček, z nichž má pes vybírat tu správnou. Pokud si všimnete, že je již unavený nebo bezradný, vraťte se při cvičení o krok zpátky a procvičujte ho tak dlouho, dokud si není naprosto jistý. Teprve pak můžete zvýšit obtížnost cviku

Ukázka z knihy: Pes - výcvik hrou a sportem, Kirsten Wolf, vydalo nakladatelství JAN VAŠUT v roce 2010, www.vasut.cz