co je to klikrtrénink

01.12.2020

Možná jste v poslední době slyšeli někoho mluvit o klikrtréninku. Aha, říkáte si. Další revoluční metoda, která je odpovědí na veškeré problémy majitelů psů. Ani jedno, ani druhé není pravdou.

Čtyři nutné zásady "pravého " klikrtréninku

Klikrtrénink charakterizují následující principy:

1. ZAMĚŘUJEME SE NA SPRÁVNÉ CHOVÁNÍ.

2. PES MÁ NABÍZET CHOVÁNÍ DOBROVOLNĚ.

3. POUŽÍVÁME PODMÍNĚNÉ POSILOVAČE.

4. SOUSTŘEDÍME SE NA TO, CO VIDÍME.

Teď se podívejme na každý bod trochu podrobněji.

ZAMĚŘUJEME SE NA SPRÁVNÉ CHOVÁNÍ

Pokud používáme klikrtrénink, nesoustředíme se na korekci chování psa, pokud dělá něco špatně nebo dělá věci, které nechceme. Po celou dobu se soustředíme na ty malé krůčky, které pes dělá dobře, a odměňujeme je (čímž posilujeme). Pokud je nějaké chování posíleno, bude ho pes opakovat časteji. Pokud jste šikovní a daří se vám odměňovat psa, jenž dělá věci, které chcete, bude pes tyto věci dělat stále častěji. Zní to jednoduše - a taky to jednoduché je!

Ale co s nežádoucím chováním ? Copak lze odnaučit psa nezbednostem pouhým odměňováním? To zní opravdu jako pohádka. Nejenom že je to možné - je to nejméně dvakrát tak efektivní než trestání! Soustřeďte se na to, co chcete, aby pes dělal, ne na to, co nechcete, aby dělal. Místo toho, abyste trestali psa za to, že štěká, můžete ho pravidelně odměňovat za to, že je zticha. Tím pádem se chvíle ticha budou stále prodlužovat a období štěkotu se zároveň s tím budou zkracovat. Už chápete, o co tady jde?

Jde o to naučit se přemýšlet tak trochu "obráceně". Pokud se zamyslíte nad tím, jaké váš pes dělá lumpárny, jistě dokážete také přijít na to, co chcete, aby dělal místo nich. Tahá za vodítko? Odměňte ho, pokud se dívá na vás. Skáče, když se zdraví s nějakým člověkem? Věnujte mu pozornost, jenom pokud stojí všema čtyřma na zemi.

Pokud víte, co chcete, aby pes udělal, musíte ho za toto chování odměňovat často. Sami si záhy všimnete změny v jeho chování. Až začnete přemýšlet tímto způsobem, zaručujeme vám, že se vám otevře zcela nový svět, a to nejenom po stránce trénování psů. Jen se zamyslete nad tím, jaké metody používáte, pokud chcete, aby děti, manžel nebo kolega v práci pro vás něco udělali.

I když prosazujeme, že je nejefektivnější odměňovat psa, pokud dělá něco dobře, neznamená to, že ten, kdo trénuje metodou klikrtréninku, nikdy nemůže říct ne nebo jinak zabránit tomu, aby pes dělal neplechu. Když pes udělá něco, co nechcete, třeba vám uteče, žere záclony nebo leze na kuchyňskou linku, samozřejmě jenom nestojíte a nečekáte, až zase sleze dolů, abyste mohli kliknout! Zastavíte ho okamžitě ! Toto nemá s tréninkem v podstatě nic společného, jedná se o zvládnutí akutní situace, jakési hašení požáru. Ale až ten požár uhasíte, měli byste začít přemýšlet, co psa naučit místo toho, aby žral záclony nebo skákal na stůl.

Takže rozlišujte mezi hašením požárů a tréninkem a dávejte si pozor, abyste častěji trénovali než hasili. V plánovaném učení a tréninku je nejefektivnější odměnit psa tehdy, když dělá úkol správně. S pozitivním posilovačem jde trénování rychleji, vašemu psovi se trénink bude líbit a vyhnete se veškerým problémům, které s sebou přináší nadávky, škubání vodítkem a jiné negativní metody.

PES MÁ NABÍZET CHOVÁNÍ DOBROVOLNĚ

Tento požadavek je podle nás ze všech nejdůležitější, a je to zároveň princip, díky kterému je klikrtrénink tak zábavný a účinný. Představte si, že chcete naučit svého psa povel "sedni". Pokud jste četli knihy o výchově psů, dozvěděli jste se v nich, že máte psovi podržet před nosem pamlsek, který následně zvednete tak vysoko, abyste ho nalákali do pozice vsedě. Nebo také že máte tlačit na zadek psa směrem dolů.

S metodou klikrtréninku to děláme šikovněji. Nebo, přesněji řečeo, neděláme vůbec nic ! Jenom stojíme s klikrem připraveným v ruce a pamlskem v kapse - a trpělivě čekáme. Když si pes sám od sebe sedne, klikněte a odměňte ho. Příště si sedne o trochu dřív. Chcete naučit psa, aby přišel na zavolání? Klikněte a odměňte ho pokaždé, když k vám sám od sebe přijde! Po nějaké době k vám bude chodit častěji a častěji.

Váš pes už umí sedět, ležet, stát, běžet, jít pomalu, aportovat různé věci, štěkat, být zticha a spoustu dalších věcí. Jsme si jistí, že váš pes všechny tyhle věci dělá každičký den ! Pokud chcete psa naučit dělat tyto věci na povel, můžete začít klikat a odměňovat pokaždé, když to udělá sám od sebe. Pokud odměňujete jisté chování, bude ho pes dělat častěji. A když to chování pes po chvíli vykonává spolehlivě, můžete k tomu připojit nějaký povel nebo pokyn. (K tomu, jak naučit psa povely, se vrátíme později.)

Ze začátku to bude chvíli trvat, než pes začne dělat věci sám od sebe. Ale po čase objeví, že kliknete a odměníte ho, pokud vám nabídne určité chování. Stane se šikovnějším a sám od sebe bude zkoušet různé věci. Bude si s vámi hrát na "samá voda, samá voda, přihořívá, hoří". Mám si sednout? A co třeba lehnout? To taky ne? A co třeba válet sudy? Ano! S takovými psy je zábava. Takhle vypadá radost ze života v praxi! Jednoduché? Ano! Evektivní? Jistě!

POUŽÍVÁME PODMÍNĚNÉ POSILOVAČE

Tady se dostáváme ke klikru. Podmíněný posilovač je to, co psa upozorní, že ta opravdová odměna je na cestě (například pamlsek, tenisák nebo něco jiného, zábavného). Klikr je malá krabička z umělé hmoty, která vydává ostré "kliknutí". Jakmile se pes naučí, že tento zvuk znamená blížící se odměnu, začne mu klikr předávat velmi jasnou informaci. Díky klikru můžeme posílit žádoucí chování přesně v tom okamžiku, kdy pes zrovna netáhne na vodítku, když se dívá na nás místo na jiného psa na opačné straně ulice, nebo přesně v tom okamžiku, kdy se při lehání dotknou oba jeho lokty země. Jinými slovy, můžete psovi říct přesně kterou věc chcete, aby dělal. Zkušené trenéři vědí, jak důležité je pro správný výsledek načasování. Díky přesnému načasování můžeme výrazně zkrátit dobu učení.

Pokud kliknete zrovna v okamžiku, kdy váš pes dělá něco správně, většinou nevadí, že samotná odměna (pamlsek, míček apod.) dostaví až o několik sekund později. Pes si spojí to, co dělal v okamžiku kliknutí, s odměnou. Dívejte se na klikr jako na fotoaparát - v okamžiku kliknutí vyfotíte to, co je správné a co chcete, aby pes dělal. Odměna přijde později.

Podmíněný posilovač může být spousta jiný věcí, nejenom klikr. Ale k tomu se také ještě vrátíme.

SOUSTŘEDÍME SE NA TO, CO VIDÍME

Ptali jste se někdy sami sebe, na co asi váš pes myslí? Co se tomu zatracenému psovi asi tak honí hlavou, když na vaše zavolání nepřijde? Nejste v tom sami. Hodně pejskařů analyzuje své psy. Problém je, že je pro nás nemožné zjistit, co si pes vlastně myslí. Naše představa o tom, co se odehrává v jeho mozku, je v nejlepším případě kvalifikovaný odhad nebo přetlumočení (což samo o sobě může být velmi zajímavým námětem k diskuzi nad hrníčkem kávy s ostatními pejskaři).

My, co trénujeme klikrtrénink, to máme podstatně jednodušší. O to, co se honí našim psům hlavou, se nestaráme, stejně jako o ostatní věci, které nevidíme (alespoň ne při tréninku). Ďlověk se dostane daleko dál, pokud se soustředí na to, co JE vidět.

A věcí, které jsou při tréninku psa vidět, je hodně:

* SITUACE: Vidíme, co se kolem nás děje, když trénujeme.

*CHOVÁNÍ: Vidíme, jak se pes chová.

*NÁSLEDKY: Vidíme, co se děje po chování, např. že pes dostal pamlsek poté, co si sednul, nebo že pes se dostal k patníku poté, co táhnul na vodítku.

*NAČASOVÁNÍ: Vidíme také, jak precizně dokážeme odměnit. Co dělal pes v okamžiku, kdy jsme kliknuli?

*POŽADAVKY: Vidíme co pes musel udělat, abychom kliknuli.

*POSILOVACÍ FEKVENCE: Vidíme, jak dlouhá doba uběhla od každé odměny.

*KVALITA POSÍLENÍ: Vidíme, jak intenzivně se pes chová, když dostane odměnu.

Všechny tyto prvky je možné vidět a dohromady nám dají víc informací než čtení myšlenek. Nemůžeme změnit, jak pes myslí. (Nebo jsme přinejmenším ještě nezjistili, jak se to dělá.) Ale můžeme změnit způsob našeho tréninku. Pokud chceme změnit náš způsob tréninku, musíme změnit věci, které vidíme a s kterými můžeme něco dělat.

Protože se soustředíme na věci, které jsou viditelné, tak i rady, které dostanete od zkušeného klikrtrenéra, budou podstatně konkrétnější, než rady od trenérů užívajících jiné metody výcviku. Od nás například nikdy neuslyšíte následující rady:

Musíte být lepším vůdcem smečky. Je důležité, aby vám pes věřil, Pes si musí myslet, že jste šéf. Musíte zlepšit spolupráci se psem. Musíte pracovat jako tým.

Tyto rady jsou jistě míněny dobře, ale co vlastně znamenají? Podobné abstraktní rady najdete ve spoustě kynologické literatury. Jak z nich má chudák majitel pochopit, jak trénovat svého psa?

Od nás naopak můžete dostat rady podobné těmto:

Kliknuli jste o půl vteřiny pozdě. Příště se pokuste kliknout přesněji. Nelákejte psa, když je zabaven ostatními psy. Počkejte, až se pes na vás sám od sebe podívá. Ze začátku jděte od ostatních psů o něco dál. Pokud pes stále věnuje pozornost vám, pomalu se k nim přibližujte. Mezi jednotlivými kliknutími uběhla příliš dlouhá doba. V tomto stadiu tréninku nemá mezi kliknutími uběhnout víc než 5 vteřin. Pamlsky vypadají oschle. Zkuste raději kousky karbanátků.

Doufáme, že rozdíl je jasně patrný. Takže pokud se chcete stát mistrem klikrtréninku, doporučujeme vám zapomenou všechny abstraktní rady a raději se soustředit na to, co vidíte. Dávejte ostatním co nejkonkrétnější rady a očekávejte konkrétní rady od instruktorů, kynologické literatury a vůbec všech, kdo vám radí. Možná nebudou znít tak vzletně a vznešeně, ale budou fungovat!


Zdroj: Klikrtrénink pro vašeho psa - Morten Egtvedt, Cecilie Koste - opis