F.Š. Pozitivní posilování 1.

18.10.2013 17:14

zde je pár postřehů z besedosemináře Františka Šusty - pozitivní posilování

proč říkáme  "TRÉNINK"

který z těchto dvou bude pokračovat dál BEZ DONUCENÍ ?

VRCHOLOVÝ SPORTOVEC

NA STADIONU

x

VOJÁK

NA "BUZERPLACU"

trenér je prostředkem k dosažení úspěchu   velitel je tím kdo donutí k žádané úrovni

POZITIVNÍ POSÍLENÍ (reinforcement)

  NEGATIVNÍ POSÍLENÍ (reinforcement)

Toto je podstata pozitivního posilování:

Zvíře má vždycky možnost volby !!   Zvíře určuje kdy je připravené pracovat !!    Zvíře pracuje proto, aby ZÍSKALO !!

NÁŠ CÍL:  VYTVOŘIT NOVÉ CHOVÁNÍ

   
metodika: POZITIVNÍ POSÍLENÍ NEGATIVNÍ POSÍLENÍ
definice: zvíře vykonává chování, aby něco získalo (odměnu) zvíře vykonává chování, aby se něčeho zbavilo (tlaku)
identifikuje zvíře cíl člověka - nové chování? ano ne
cíl z pohledu zvířete získat odměnu vyhnout se tlaku
o jaký pocit zvíře usiluje? blaho normál
cíl z pohledu hormonů v těle zvířete (endorfiny, kortizol +/- endorfiny kortizol
existuje limit v hormonech? ne ano
existuje tedy limit v úsilí zvířete? ne ano
kdo tedy vloží do výsledku víc úsilí? zvíře člověk
kdo má větší zájem na vytvořeném chování a přebírá za něj odpovědnost? zvíře člověk

 

zvyšujeme

četnost chování

snižujeme 

četnost chování

něco přidáváme (+) R +  P + 
něco ubíráme (-) R -  P -

Primární reinforcer 

usilovat o něj, je živočichovi přirozeně dáno.

Sekundární reinforcer

To, co si živočich spojí s primárním reinforcerem, či s jiným osvojeným, sekudárním reinforcerem.

Kontrola

Kontrola, resp. možnost ovlivnit své okolí a tím i svůj osud, je jedním z hlavních primárních reinforcerů a důležitou motivací. Je obsažená skoro ve všem chování. Právě na tuto motivaci se ale nejvíc zapomíná.

Z HLEDISKA ROZVRHU ODMĚN - základní otázka: JE JIŽ CHOVÁNÍ VYTVOŘENÉ???
CHOVÁNÍ JE TEPRVE UČENO CHOVÁNÍ JE JIŽ VYTVOŘENÉ
používejte pravidelný rozvrh odměn  používejte nepravidelný rozvrh odměn
zvíře potřebuje pochopit, co po něm chceme zvíře chápe, co po něm chceme a nyní "loví" úspěchy

Odměna, stejně jako bridge, je prostředkem pro vysvětlení "cesty k úspěchu".

PRAVIDELNÝ ROZVRH NEPRAVIDELNÝ ROZVRH
Za úspěch přijde odměna, navíc stejná a stejně velká. Odměna přichází nepravidelně (ALE NE NAHODILE !!!)
Dává zvířeti jistotu - díky tomu je klidnější. Dává zvířeti menší jistotu - způsobuje určitou nervozitu.
Dává zvířeti "až moc velkou jistotu" - předem ví, co si vydělá. Co když mu to nestojí za to ?? Vede k většímu úsilí - zvíře nikdy neví, co dostane, tak to radši zkusí !!
Při neúspěchu se zvíře snadněji odradí nebo jde i do agrese. Neúspěch zvíře tak snadno neodradí. Zkusí to znovu.
Naučené chování při pauze rychleji vyprchá. Naučené chování pomaleji vyprchává.
Není přirozený - v přírodě se téměř nevyskytuje. Existuje řada příkladů v přírodě.

Nikdy není "JEN CHOVÁNÍ"

A - antecedent spouštěč
B - behavior chování
C - consequences důsledky

Chování (behavior) je jen jednou třetinou celku. Chování (behavior) je výsledkem svých minulých DŮSLEDKŮ.

PRÁCE SE SKUPINOU

Čím se liší skupina od jednotlivce ???

role "jedinců" ve skupině vnitřní vztahy
vzájemné učení prudší reakce
více chování více odměn

 

V praxi je skupina mnohem častější než individum. Základem je znalost vztahů --- podle nich volba požadovaného chování --- krmící místa.

Hierarchie ve skupině

!!! Dát možnost slabšímu je samo o sobě zvláštním chováním ---- je nutno toto odměnit !!!

Hierarchii ve skupině NELZE tréninkem změnit, lze  OTUPIT její projevy a skupinu zklidnit.

Hierarchie se projeví na jednotlivých chováních - více a méně bezpečná či více a méně namáhavá chování.

 
kontakt: Marcela Wichlasová, mob: +420 604 701 313, tel: +420 412 553 168, e-mail: pejskowe@seznam.cz, IČ: 61560502

 

 

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.